Get Adobe Flash player

Selvkørende

KeyResearch er involveret i mange aktiviteter omkring selvkørende køretøjer. Hovedaktiviteterne knytter sig til selvkørende biler, selvkørende landbrugskøretøjer og selvkørende landmålerrobotter

Selvkørende landmålerrobotter

KeyResearch har gennem længere tid udviklet selvkørende landmålerrobotter, men alle aktiviteter er nu flyttet over i søsterselskabet TinyMobileRobots. KeyResearch yder dog fortsat megen støtte til projektet både med rådgivning og softwareudvikling. Læs mere om firmaet på hjemmesiden TinyMobileRobots.com.

Selvkørende biler

Et paradigmeskift er på vej inden for alle former for transport. Føreren af køretøjet er ved at blive overflødigt. Computerstyring med en lang række sensorer tager over, men sensorerne skal være bedre og billigere.

Inden for kommerciel transport vil det give store besparelser på lønudgifter, mindre energiforbrug og langt billigere køretøjer. Inden for privatbilismen vil det give mulighed for at gøre transporttid til nyttetid.

Du kan læse mere om udfordringen for vejtransport i publikationen: "De selvkørende biler er lige om hjørnet, det er nu du skal træffe afgørende beslutninger".

Selvkørende landbrugsmaskiner

Danmark har en række firmaer, der producerer landbrugsmaskiner. Også inden for landbruget arbejdes der meget med automatisering og ønsket om at landbrugsmaskinerne bliver mere automatiske er stort.

KeyResearch har taget initiativ til SAFE projektet om sikre selvkørende landbrugsmaskiner. Projektet finansieres af Innovationsfonden og har et budget på 30 millioner kroner. Det løber fra 2014 til 2017.

Du kan læse mere om projektet her på RoboClusters hjemmeside.

Langtflyvende droner

Droner må i dag ikke flyve uden for synsvidde, men mange anvendelser af droner er kun muligt hvis de må fortsætte uden for synsvidde (BVLOS). KeyResearch er med i projektet FreeD (Free the Drones) som finansieres af Innovationsfonden. Projektet startede i marts 2016.